Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

10/05/2017 11:06 201 views Category: Câu chuyện thành công

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là yếu tố không thể thiếu quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Một hệ thống nhận dạng sáng tạo và chuyên nghiệp cần có sự đồng bộ và nhất quán giữa các ứng dụng thương hiệu theo một quy chuẩn nhất định.

Dưới đây là dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến do Sao Kim tư vấn thực hiện.

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho Viện Nghiên cứu Kinh Tế và Quản lý Đại Tiến (IREM.DT)

 

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Viện nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Viện nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

IREM.DT

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Viện nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến _ IREM.DT

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Logo Viện nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến

Trên đây là dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến được Sao Kim triển khai thực hiện và hoàn thiện.
>>> Xem thêm hàng nghìn dự án thiết kế thương hiệu khác được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nếu có nhu cầu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đúng với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của bạn, hãy liên hệ với Sao Kim để được hỗ trợ dự án ngay hôm nay.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc