Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

08/06/2017 11:07 362 views Category: Câu chuyện thành công

Thiết kế nhận diện thương hiệu là điều thiết yếu quyết định hiệu quả trong quá trình quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Một hệ thống nhận diện sáng tạo và chuyên nghiệp cần có sự đồng bộ và nhất quán giữa các bộ ứng dụng văn phòng và thương hiệu theo một quy chuẩn nhất định.

Dưới đây là dự án Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội do Sao Kim tư vấn thực hiện.p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh IBS/p
p style”textalign: justify;”
strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p
p id”cust_desc” style”textalign: justify;”
Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Vincom được Ủy ban Chứng khoaacute;n Nhagrave; nước chiacute;nh thức cấp Giấy pheacute;p thagrave;nh lập vagrave; hoạt động ngagrave;y 10 thaacute;ng 12 năm 2007. Năm 2011, Cocirc;ng ty đatilde; tiến hagrave;nh đổi tecirc;n thagrave;nh Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh vagrave; chuyển trụ sở chiacute;nh từ TP. Hồ Chiacute; Minh ra Hagrave; Nội./p
p style”textalign: justify;”
Hiện nay, cocirc;ng ty đang trong quaacute; trigrave;nh taacute;i cơ cấu. Tecirc;n hoạt động mới lagrave; IBS Investment bank securities 2 Lĩnh vực hoạt động mocirc;i giới chứng khoaacute;n tự doanh chứng khoaacute;n bảo latilde;nh phaacute;t hagrave;nh chứng khoaacute;n tư vấn đầu tư chứng khoaacute;n lưu kyacute; chứng khoaacute;n./p

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 10 tháng 12 năm 2007. Năm 2011, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành và chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Hiện nay, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu. Tên hoạt động mới là IBS (Investment bank securities) 2 Lĩnh vực hoạt động môi giới chứng khoán tự doanh chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán tư vấn đầu tư chứng khoán lưu ký chứng khoán

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Bộ ứng dụng thương hiệu

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

IBS

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Bộ ấn phẩm quảng cáo công ty Chứng khoán Xuân Thành

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Phối cảnh logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS ) 1

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Phối cảnh logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS )

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS )

Trên đây là dự án Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội được Sao Kim triển khai thực hiện và hoàn thiện.
>>> Xem thêm hàng nghìn dự án thiết kế thương hiệu khác được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nếu có nhu cầu thiết kế nhận diện thương hiệu đúng với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của bạn, hãy liên hệ với Sao Kim để được tư vấn ngay hôm nay.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc